Dla rodziców

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Dla rodziców

A. Zestaw programów i podręczniki

B. Zajęcia dodatkowe

C. Opłaty

A. Zestaw programów i podręczniki

 Realizowane programy pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 W godzinach 7.30-12.30 - odbywa się realizacja treści podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

 Programy uzupełniające:

• "Program Wychowania i Kształcenia oraz Wspomagania Rozwoju 6 latków w przedszkolach i klasach zerowych i w placówkach integracyjnych"
 1. ,,Kocham przedszkole"- Program wychowania przedszkolnego.

 2. „Dziecięca matematyka - Program dla przedszkoli i placówek integracyjnych”.
 
 3. „Program współpracy z rodzicami w zakresie terapii logopedycznej”.

 4. Model Naturalnej Nauki Języka.

 5. Innowacja programowa ,,Francuski savoir-vivre dla najmłodszych- poznajemy kulturę Francji”.

 6. Program adaptacyjny.

 7. Program profilaktyczny „ Bezpieczny przedszkolak”

 8. Moduł programu wspomagającego” Praca z dzieckiem leworęcznym”

 9. Program „ Przedszkolak przyjacielem przyrody”

 10. Program pracy z dzieckiem zdolnym

 11. Program wychowawczy i profilaktyczny Przedszkola w Starych Babicach

• (1) „Podstawa programowa wychowania przedszkolnego dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz innych form wychowania przedszkolnego”
• (2) Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 czerwca 2012 r. w sprawie dopuszczania do użytku w szkole programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania oraz dopuszczania do użytku szkolnego podręczników (Dziennik Ustaw z 2012 r. poz. 752)

 Wybrany program edukacji przedszkolnej dostosowany jest do potrzeb i możliwości rozwojowych dzieci:

 1. stanowi:
Opis sposobu realizacji celów kształcenia i zadań ustalonych w podstawie programowej wychowania przedszkolnego, określonej w rozporządzeniu Ministra edukacji Narodowej z dnia 30 maja 2014 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego

 2. zawiera:
 a. szczegółowe cele kształcenia i wychowania,
 b. treści są zgodne z treściami nauczania zawartymi w podstawie programowej wychowania przedszkolnego,
 c. sposoby osiągania celów kształcenia i wychowania uwzględniają możliwości indywidualizacji pracy zgodnie z potrzebami i możliwościami dzieci,
 d. metody przeprowadzania analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole,
 e. są poprawne pod względem merytorycznym i dydaktycznym.

B. Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe dla dzieci finansowane są przez Wójta Gminy Stare Babice z przydzielonych przedszkolu w danym roku szkolnym - 8 godzin na:

  • Język angielski
  • Rytmikę
  • Taniec

C. Opłaty

 W związku ze zmianą ustawy o systemie oświaty z dniem 1 września 2013 wchodzi w życie nowa stawka opłaty za każdą rozpoczętą godzinę pobytu dziecka w przedszkolu poza godzinami 7.30-12.30. Zostaje ona ustalona na 1 zł.


 Numer konta bankowego:
 Nr Konta za ŻYWIENIE i za OPŁATĘ za pobyt dziecka w przedszkolu:
SBO Stare Babice 53801500043015055820300001
 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:B.Pyć
Data utworzenia:2017-12-08
Data publikacji:2017-12-08
Osoba sporządzająca dokument:M. Pawlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:4040