Status prawny

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Status prawny

 1. Przedszkole jest placówką publiczną.

 2. Nazwa przedszkola brzmi: Przedszkole w Starych Babicach

 3. Siedzibą przedszkola jest budynek w Starych Babicach ul. Polna 40

 4. Organem prowadzącym przedszkole jest Gmina Stare Babice. Siedzibą Gminy Stare Babice jest Urząd Gminy Stare Babice ul. Rynek 32

 5. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Mazowiecki Kurator Oświaty.

 6. Przedszkole jest jednostką budżetową gminy Stare Babice, której działalność finansowana jest z:
  1) dochodów własnych
  2) wpłat rodziców
  3) z darowizn

Działalność placówki regulują następujące akty prawne i dokumenty:

 1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (dz. U. z 2017r. poz. 59)

 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r., nr 25, poz. 2572 ze zm.)

 3. Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. 1982 nr 3 poz. 19 ze zm.) 

 4. . Statut

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Gminy Stare Babice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bożenna Pyć
Data utworzenia:2017-11-28
Data publikacji:2017-11-28
Osoba sporządzająca dokument:M. Pawlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:3948