Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Jednostka organizacyjna pomocy społecznej, działająca na zasadach jednostek budżetowych Gminy Stare Babice

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej działa na podstawie:

  1. Uchwały Rady Gminy w Starych Babicach Nr VIII/55/91 z dnia 26 kwietnia • 1991 roku w sprawie utworzenia  Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w  Starych Babicach.
  2. Przepisów  dotyczących pomocy społecznej  oraz  sektora finansów  publicznych:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
  • ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej
  • ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych
  • ustawy z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
  • ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:A. Napurka
Data utworzenia:2017-12-12
Data publikacji:2017-12-12
Osoba sporządzająca dokument:M. Pawlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:334