Realizacja zadań

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Zgodnie z art, 14 ustawy z dnia 07 września 1991 roku - ustawy o Systemie Oświaty ( Dz. U. z 2004 r. nr 109, póz. 1161) ze zm. wynikającymi z ustawy z dnia 19 marca 2009 r. o zmianie ustawy o systemie Oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 56, póz. 458 ) z póz. zmianami.

 Przedmiotem działalności przedszkola jest opieka, wychowanie i kształcenie dzieci które od początku roku szkolnego, w danym roku kalendarzowym ukończą 3 lata aż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym ukończą 5 lat.

 W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor może przyjąć do przedszkola dziecko, które ukończyło 2,5 roku na podstawie art. 6 powołanej wyżej ustawy.

 Przedszkole w Starych Babicach jest przedszkolem publicznym gdyż dokonuje rekrutacji dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności;
 zatrudnia nauczycieli posiadających wymagane kwalifikacje;
 prowadzi bezpłatne wychowanie i nauczanie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego;
 pełni funkcję wychowawczo - dydaktyczną i opiekuńczą;

Szczegółową organizację pracy placówki w danym roku szkolnym określa: arkusz organizacyjny przedszkola sporządzony przez dyrektora, zaopiniowany przez radę pedagogiczną i zatwierdzony przez Organ Prowadzący.

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:B. Pyć
Data utworzenia:2017-12-08
Data publikacji:2017-12-08
Osoba sporządzająca dokument:admin
Osoba wprowadzająca dokument:M. Pawlikowska
Liczba odwiedzin:284