Status prawny

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Przedszkole w Starych Babicach jest jednostką organizacyjną Urzędu Gminy w Starych Babicach i działa na podstawie:

  • Uchwała Nr VI /45/99r. Rady Gminy Stare Babice z dnia 11 marca 1999 r. w sprawie przekształcenia zakładu budżetowego Przedszkola w Starych Babicach w gminną jednostkę budżetową.
  • Zaświadczenie Wójta Gminy Stare Babice informujące o funkcjonowaniu przedszkola w Starych Babicach od 01września1989r.
  • Ustawy z dnia 7 września 1991roku o Systemie Oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 z póź. zmianami).
  • Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z póź. zmianami).
  • Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 roku w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. nr 61, poz. 624 z póź. zmianami).

Organem prowadzącym Przedszkole jest Urząd Gminy Stare Babice. Nadzór pedagogiczny sprawuje Mazowiecki Kurator Oświaty.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Bożenna Pyć
Data utworzenia:2017-11-28
Data publikacji:2017-11-28
Osoba sporządzająca dokument:M. Pawlikowska
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:253