Ogłoszenia i komunikaty

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Stare Babice, dn. 23 marca 2020 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW

na wolne stanowisko:

Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach

z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

 

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) r. informuję, że została zakończona  procedura naboru na wolne stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach wynikające z ogłoszenia nr GOPS.110.1.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 03 marca 2020 r.

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach został wybrany Pan Tomasz Trzcianko zamieszkały w Janowie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Tomasz Trzcianko spełnia niezbędne wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej, na zadawane przez Komisję Rekrutacyjną pytania, odpowiadał prawidłowo wykazując się znajomością przepisów prawnych i zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na wymienionym stanowisku pracy.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                 Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                                                                                                                                         (-) Alicja Napurka

 

Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko: asystent rodziny

2020-03-03

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko

asystent rodziny

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej

z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze kandydatów na wolne stanowisko: asystent rodziny

Ogłoszenie dotyczące naboru na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

2019-05-14

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób albo dla osób, które wymagają pomocy innych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące naboru na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

Ogłoszenie dotyczące naboru na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

2019-04-19

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osoby do świadczenia usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób albo dla osób, które wymagają pomocy innych, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić

Czytaj więcej o: Ogłoszenie dotyczące naboru na świadczenie usług opiekuńczych dla osób samotnych, mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW

2019-02-28

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW

na wolne stanowisko urzędnicze:

inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych

 Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW

Ogłoszenie o naborze pracownika - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

2019-02-07

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze inspektora  ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych
do  Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z siedzibą 05-082 Stare Babice, ul. Rynek 21

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o naborze pracownika - inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:A. Napurka
Data utworzenia:2017-12-12
Data publikacji:2017-12-12
Osoba sporządzająca dokument:Alicja Napurka
Osoba wprowadzająca dokument:admin
Liczba odwiedzin:1126