Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Stare Babice, dn. 30 września 2020 r.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) r. informuję, że została zakończona  procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach wynikające z ogłoszenia nr GOPS.110.4.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 08 września 2020 r.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach została wybrana Pani Janina Jakóbiak zamieszkała w Laskach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Janina Jakóbiak przeszła pozytywnie rozmowę rekrutacyjną wykazując się znajomością przepisów prawnych i zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na wymienionym stanowisku pracy.

           

                                                                     

                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                                             Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                               Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                  (-) Alicja Napurka

 

 

30 września 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

Stare Babice, dnia 30 lipca 2020 r.

GOPS.110.3.2020

Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej

dla opiekunów osób niepełnosprawnych

                               mieszkających na terenie Gminy Stare Babice                                 

 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Starych Babicach poszukuje osób do świadczenia usług opieki wytchnieniowej, skierowanej do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności, a także nad osobami  ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osób z orzeczeniami równoważnymi – niekorzystających z innych form usług w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej.

 

 

30 lipca 2020
Czytaj więcej o: Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach ogłasza nabór kandydatów do świadczenia usług opieki wytchnieniowej dla opiekunów osób niepełnosprawnych mieszkających na terenie Gminy Stare Babice

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW  na wolne stanowisko: Asystent rodziny w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach

 

10 lipca 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW