Ogłoszenia i komunikaty.

Praca w soboty czerwca 2018 r. Straży Gminnej Gm. Stare Babice:

- 02.06.2018 r. w godzinach 12.00 - 20.00,

- 09.06.2018 r. w godzinach 09.00 - 17.00,

- 16.06.2018 r. w godzinach 14.00 - 22.00,

- 23.06.2018 r w godzinach 12.00 - 20.00,

- 30.06.2018 r. w godzinach 12.00 - 20.00.

Praca w soboty lipca 2018 r. Straży Gminnej Gm. Stare  Babice:

- 07.07.2018 r. w godzinach 18.00-02.00,

- 14.07.2018 r. w godzinach 16.00-20.00,

- 21.07.2018 r. w godzinach 12.00-20.00,

- 28.07.2018 r. w godzinach 12.00-20.00.

Praca w soboty-niedziele sierpnia 2018 r. Straży Gminnej Gm. Stare Babice:

- 04.08.2018 r. w godzinach 16.00-20.00,

- 11.08.2018 r. w godzinach 16.00-20.00,

- 15.08.2018 r. w godzinach 15.00-23.00,

- 18.08.2018 r. w godzinach 16.00-24.00,

- 25.08.2018 r. w godzinach 16.00-20.00.