nabór na stanowisko nauczyciel wychowania przedszkolnego

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 maja 2019

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b ogłasza nabór na 3 vacaty na stanowisku pracy:
 NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

Dyrektor Przedszkola w Bliznem Jasińskiego, ul. Kościuszki 1b
 ogłasza nabór na 3 vacaty na stanowisku pracy:
  NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 Rodzaj zatrudnienia: umowa o pracę na czas określony
 Wymiar etatu: 1 etat
 Liczba godzin pracy w tygodniu: 25 godzin dydaktycznych
 Miejsce pracy: Przedszkole w Bliznem Jasińskiego ul. Kościuszki 1b
 Wymagania niezbędne:
- wykształcenie wyższe pedagogiczne w zakresie pedagogiki przedszkolnej lub edukacji zintegrowanej,
- umiejętność pracy z dziećmi,
 - obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z praw publicznych,
- niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 Wymagania dodatkowe:
-kwalifikacje do nauczania języka angielskiego,
- umiejętność pracy w zespole, cierpliwość i opanowanie,
- komunikatywność i łatwość nawiązywania kontaktów z dorosłymi i z dziećmi,
- kreatywność i umiejętność samodzielnego rozwiązywania bieżących problemów,
 - wysoka kultura osobista.
 Wymagane dokumenty:
 - list motywacyjny,
- CV z opisem przebiegu nauki i pracy zawodowej
- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela wychowania przedszkolnego
- kserokopie świadectw pracy
- oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
- oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
 Zakres wykonywanych zadań:
-odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci podczas pobytu w przedszkolu,
-planowanie i prowadzenie pracy dydaktyczno-wychowawczej zgodnie z obowiązująca podstawą programową wychowania przedszkolnego, ponoszenie odpowiedzialności za jej jakość,
- wspieranie rozwoju psychofizycznego każdego dziecka, jego zdolności i zainteresowań,
- współdziałanie z rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci,
-stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania, inicjowanie i organizowanie imprez dydaktycznych, wychowawczych, kulturalnych,
 - systematyczne podnoszenie swoich kwalifikacji,
- prowadzenie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 

Osoby zainteresowane prosimy o dostarczenie osobiste lub za pośrednictwem poczty kompletu dokumentów do dnia 31.05.2019r., na adres:
 Przedszkole w Bliznem Jasińskiego
 ul. Kościuszki 1b
 05-082 Blizne Jasińskiego
 z dopiskiem: „Nabór na stanowisko: nauczyciel wychowania przedszkolnego”

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

 

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Małgorzata Siekierska
Data utworzenia:2019-05-07
Data publikacji:2019-05-07
Osoba sporządzająca dokument:Małgorzata Siekierska
Osoba wprowadzająca dokument:Małgorzata Siekierska
Liczba odwiedzin:252