Ogłoszenie w związku z roztrzygniętym zapytaniem ofertowym (ogłoszonym w dniu 25 maja 2022 r.) pn. "Zakup opasek SOS wraz z usługą monitorowania Seniorów zamieszkałych na terenie Gminy Stare Babice"

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 czerwca 2022

Stare Babice, dn. 15 czerwca 2022 r.

 

 

O G Ł O S Z E N I E

1. W związku z ogłoszonym w dniu 25 maja 2022 r. zapytaniem ofertowym pn. „Zakup opasek SOS wraz z usługą monitorowania Seniorów zamieszkałych na terenie gminy Stare Babice” zostało złożonych (mailowo) w   wyznaczonym terminie od 25 maja 2022 r. do 9 czerwca 2022 r. do godz. 16.00 – łącznie 6 ofert.

2. Wybrano Wykonawcę z najniższą ceną:

    Locon Sp. z o. o.

     z siedzibą 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8, piętro 40

     cena za opaskę – 295 zł

     cena monitorowania Seniorów 17,00 zł

     Łączna kwota 312,20 zł.

3. Oferta spełnia również wszystkie wymagania (funkcjonalności) zawarte w pkt 2 zapytania ofertowego z dnia 25 maja 2022 r.

4 Na realizację przedmiotowego świadczenia z Oferentem zostanie zawarta umowa.

5. Termin realizacji zadania będzie obowiązywać od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2022 r. 

 

(-) Alicja Napurka

Dyrektor GOPS

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Data utworzenia:2022-06-15
Data publikacji:2022-06-15
Osoba sporządzająca dokument:Alicja Napurka
Osoba wprowadzająca dokument:Alicja Napurka
Liczba odwiedzin:28