Jesteś tutaj: Start

Ostatnie aktualizacje

Artykuły

REGULAMIN NAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU DOMU KULTURY STARE BABICE

22 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: REGULAMIN NAJMU POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU DOMU KULTURY STARE BABICE

Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do druku 3D i robotyki z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

21 kwietnia 2022
Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu do druku 3D i robotyki z akcesoriami dla Szkoły Podstawowej w Borzęcinie Dużym w ramach programu "Laboratoria przyszłości"

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach

Stare Babice, dn. 30 września 2020 r.

Działając na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1282) r. informuję, że została zakończona  procedura naboru na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach wynikające z ogłoszenia nr GOPS.110.4.2020 Dyrektora Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej z dnia 08 września 2020 r.  

W wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze: inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych w Dziale Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Starych Babicach została wybrana Pani Janina Jakóbiak zamieszkała w Laskach.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pani Janina Jakóbiak przeszła pozytywnie rozmowę rekrutacyjną wykazując się znajomością przepisów prawnych i zagadnień niezbędnych do prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków na wymienionym stanowisku pracy.

           

                                                                     

                                                                                                                                                  Dyrektor

                                                                                                                                             Gminnego Ośrodka

                                                                                                                                               Pomocy Społecznej

                                                                                                                                                  (-) Alicja Napurka

 

 

30 września 2020
Czytaj więcej o: INFORMACJA O WYNIKACH NABORU KANDYDATÓW na wolne stanowisko urzędnicze: podinspektor/inspektor ds. świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych do Działu Świadczeń Rodzinnych i Alimentacyjnych Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Starych Babicach