Ogłoszenia i komunikaty.

Praca w soboty czerwca Straży Gminnej Stare Babice:

- 02.06.2018 r. w godzinach 12.00 - 20.00,

- 09.06.2018 r. w godzinach 09.00 - 17.00,

- 16.06.2018 r. w godzinach 07.00 - 22.00

- 23.06.2018 r w godzinach 12.00 - 20.00,

- 30.06.2018 r. w godzinach 12.00 - 20.00.